Διαθέσιμα μαθήματα

Αναλυτική διδασκαλία της ενότητας "Η ελληνική οικονομία κατά το 19ο αιώνα". Αναλυτικές σημειώσεις, θέματα, ερωτήσεις και θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ερωτήσεις κλειστού τύπου στο μάθημα "Η διαμόρφωση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα (1821-1936)" στην Ιστορία Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου.

Ερωτήσεις κλειστού τύπου στο μάθημα "Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα" στην Ιστορία Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου.

Σημειώσεις, Χρονολογικοί Πίνακες, Ερωτήσεις Κλειστού τύπου για τις εξετάσεις της Α΄ Λυκείου

Σημειώσεις, Πίνακες, Ερωτήσεις Κλειστού τύπου για για το μάθημα της Κοινωνιολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ Λυκείου