Σημειώσεις, Πίνακες, Ερωτήσεις Κλειστού τύπου για για το μάθημα της Κοινωνιολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ Λυκείου