Αναλυτική διδασκαλία της ενότητας "Η ελληνική οικονομία κατά το 19ο αιώνα". Αναλυτικές σημειώσεις, θέματα, ερωτήσεις και θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ερωτήσεις κλειστού τύπου στο μάθημα "Η διαμόρφωση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα (1821-1936)" στην Ιστορία Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου.

Ερωτήσεις κλειστού τύπου στο μάθημα "Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα" στην Ιστορία Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου.