Σημειώσεις, Χρονολογικοί Πίνακες, Ερωτήσεις Κλειστού τύπου για τις εξετάσεις της Α΄ Λυκείου